Impactnetwerk

Tot 2017 voeren de Sociale InnovatieFabriek en partners een door het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteund collectief actieonderzoek over het zichtbaar en valoriseerbaar maken van maatschappelijke impact. Het doel: tot een roadmap komen waarmee elk type organisatie/bedrijf impact kan evalueren en zo missie en werking verbeteren.
We laten je niet op je honger zitten en delen graag de kennis en ervaring, zodat je zelf ook aan de slag kan gaan met impact in je organisatie of bedrijf.

Netwerk over impactevaluatie

In  Vlaanderen zijn er heel wat pioniers die al ondernemen vanuit een impactgerichte benadering. Samen met zij die hierover willen bijleren vormen we het Impactnetwerk. Het netwerk deelt ervaring en kennis over impact hebben en evalueren.

Wil je je bij hen aansluiten? Het is gratis en je blijft als eerste op de hoogte van nieuws.
Schrijf je nu in als lid.

Onderzoek

Wat?

Het Impactnetwerk vloeit voort uit een door het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteund actieonderzoek van de Sociale InnovatieFabriek. In dit onderzoek ontwikkelen organisaties en coaches de kennis en ervaring om impact te meten/evalueren. Dankzij hun praktijkwerk en experimenten krijgen we zicht op de zinvolle bestaande methodes en instrumenten en verzamelen we praktijkgetuigenissen. Het resultaat op het einde van het onderzoek is een wegwijzer waarbij iedereen op een transparante en eenvoudige manier kan nagaan welke maatschappelijke impact men realiseert en op welke wijze de bereikte maatschappelijke impact kan gevaloriseerd worden.

Betrokkenen

Bij het actieonderzoek over het zichtbaar maken van maatschappelijke impact zijn meer dan honderd mensen betrokken. Middenveld, for-profit, coöperatieven... die op verscheiden maatschappelijke domeinen inzetten. Ook ondersteunende koepels en fondsen zitten als partner en mee-investeerder op de eerste rij.
Waarom? Al deze betrokkenen hebben ondanks hun verscheidenheid één zaak gemeen: zij zijn ervan overtuigd dat impactevaluatie ‘the next big step’ is en willen deze trein niet missen. Meer nog: ze geven mee vorm aan deze toekomst door het in de praktijk toe te passen en op te volgen.

In het onderzoek zijn de primaire doelgroep de 'gebruikers': bedrijven en middenveldorganisaties die hun kennis over impactmeting uittesten in concrete cases.
Daarnaast zijn er de coaches en academici. Zij stellen hun kennis en adviesverlening ter beschikking voor de gebruikers. Ze leren impactmeting in organisaties te implementeren en leren hieruit voor hun praktijk en theoretische domein. Zo bouwen we aan een levende kennispool, die het Impactnetwerk tot dienst kan zijn.
Tenslotte is er de reflectiegroep - de koepelorganisaties, steunpunten en financiers. Deze selecte groep volgt de vorderingen in het actie-onderzoek van op de eerste rij. Hun reflectie helpt hen bij hun eigen inspanningen met betrekking tot impactmeting en het te promoten bij hun achterban.

Sociale InnovatieFabriek